Nätverk som tjänst

Publicerat: 5 mars 2020

Nätverket på företaget ska bara fungera och inte krångla. Takt med utvecklingen ska också nätverket kunna hantera allt mer trafik och ställer högre krav på såväl tillgänglighet, hastighet och säkerhet.

4 saker du bör tänka på:

1. Hur viktig är säkerheten? Beroende på vilken verksamhet ni driver är säkerheten olika prioriterad, men kort sammanfattat: ju högre säkerhet – desto högre trygghet och kostnad, hitta rätt balans för din verksamhet.

2. Vill ni ha möjlighet att styra behörighet per användare och accesspunkt?

3. Behöver ni ett specifikt wifi för gäster för att hålla dem separerade från ert interna nätverk?

4. Vore det skönt med ett nätverk till en bestämd månadskostnad, med support och garanterad tillgänglighet – där du aldrig får några obehagliga överraskningar?

Med Gibons Nätverk som tjänst får ni ett verksamhetsanpassat nätverk till en fast månadskostnad, där vi säkerställer tillgänglighet och funktionalitet. Ni slipper fundera över kostnader för investeringar, drift och underhåll.

Läs mer om Nätverk som tjänst

Fler blogginlägg