AVSNITT 1: Första steget för att göra en mansdominerad bransch mer jämställd

Mia Åslander, VD för Gibon Sverige, är medveten om problematiken kring jämställdhet i bolaget och det blev bekräftat i samband med deras senaste medarbetarundersökning.

– Jag skulle säga att vi är ett rätt typiskt it-bolag. Vi har många medarbetare med djup, teknisk kompetens och klassiskt sett står ofta män för den när det kommer till it/tech. Vad som talar för oss är att medarbetarundersökningen visade väldigt fina resultat gällande inkludering och stort förtroende för ledarskapet. Det gör mig trygg i att vi är förändringsbenägna och välkomnar en bättre balans, säger Mia och fortsätter:

– Vi sticker inte under stolen med att vi har utmaningar, det är därför vi är med i Di Equality Challenge 365.

Läs hela intervjun här

AVSNITT 2: Förändringarna börjar ge resultat

Vi fortsätter vårt arbete mot en jämställd och diversifierad bransch tillsammans med Dagens industri och AllBright.

– Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats där alla känner sig inkluderade oavsett etnicitet, kön eller andra minoritetsfaktorer. Olikheter och diversifiering bör ses som styrkor, inte med rädsla. Det kan anses vara en självklarhet, men det är ett ämne som behöver diskuteras och prioriteras – inte tas för givet, säger Mia Åslander, vd Gibon.

– Våra medarbetare har uttryckt en väldigt positiv inställning till satsningen. Det är viktigt att följa upp och visa att vi agerar på de punkter där våra medarbetare inte varit helt nöjda. Medarbetarna är ju vår viktigaste framgångsfaktor och det är de som bäst känner av hur klimatet faktiskt är på våra kontor.

Läs hela intervjun här

AVSNITT 3: Arbetet har bara börjat

Under året har Gibon bland annat sett över sin rekryteringsprocess – allt från hur annonserna utformas till hur urvalsprocesser och intervjuer genomförs. Det har resulterat i fler ansökningar från kvinnor och även att fler kvinnor har rekryterats till roller inom både sälj och teknik.

– Men den stora skillnaden är ändå att frågan om mångfald och jämställdhet numera finns på agendan på alla nivåer i bolaget. Vi är en företagsgrupp med 17 regionala bolag och har nu skapat en bred medvetenhet som har gjort att vi fått en mer inkluderande arbetsmiljö, säger Lisa Öhlén.

Läs hela intervjun här