Guide: Starta er digitala förändringsresa mot en modern arbetsplats

I det moderna arbetslivet är det fysiska skrivbordet inte längre lika viktigt. Istället är det upp till de digitala lösningarna att möjliggöra produktivitet och främja affärsnytta. De nya digitala verktygen har skapat fler möjligheter för att samarbeta och interagera med andra och det i sin tur har förändrat hur vi arbetar.

Hänger ert företag med i utvecklingen?

Vi har skapat denna guide så att ni tillsammans med era medarbetare enkelt kan påbörja förflyttningen av er verksamhet in i den nya, moderna arbetsplatsen.

Guiden innehåller bland annat:

  • Hur har digitaliseringen påverkat vårt sätt att tänka på en arbetsplats?
  • Vilken roll får kontoret när vi inte längre behöver vara där?
  • Vad kommer morgondagens medarbetare att kräva av en arbetsplats?

Hänger ert företag med i utvecklingen?

var ss_form = {’account’: ’MzawMDEzMTEyAQA’, ’formID’: ’M7SwTE5KM0rTNU5NNtQ1MUxJ1rUwTzTVNTdKM0pJtUwyNjU3BAA’};
ss_form.width = ’100%’;
ss_form.height = ’1000’;
ss_form.domain = ’app-3QNCLGZU78.marketingautomation.services’;
// ss_form.hidden = {’field_id’: ’value’}; // Modify this for sending hidden variables, or overriding values
// ss_form.target_id = ’target’; // Optional parameter: forms will be placed inside the element with the specified id
// ss_form.polling = true; // Optional parameter: set to true ONLY if your page loads dynamically and the id needs to be polled continually.