Vi har satt tekniken i händerna på våra barn, nu måste vi ta ansvar för hur de hanterar den

Internet är en ocean av möjligheter. Men idag råkar allt fler unga illa ut där och riskerar att tappa fästet. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har hälften av de unga i åldersgruppen 16-25 år blivit kränkta på nätet. Enligt Friends nätrapport har drygt var tredje av de som är 10-16 år råkat ut för samma sak det senaste året och 70 procent av de svenska vårdnadshavarna är oroliga över vad som kan hända deras barn på nätet.

Det här har vi på Gibon, som många andra, reagerat på.

Vi jobbar med digital transformation och kan varje dag se vilka fantastiska möjligheter det skapar för oss alla. Det gör oss bedrövade att se de avigsidor av internet som blir ett större och större problem. Det är vi som har satt verktygen i händerna på våra barn och ungdomar, gett dem möjligheterna men även utsatt dem för riskerna.

Nu måste vi som företag tillsammans bidra till att vrida utvecklingen rätt. Det går. Tillsammans kan vi.

”Let’s Make Love Great Again” är ett initiativ för att kämpa för något kärleksfullt – mot näthat och utanförskap. Den här vårterminen distribuerar man Maria Dufvas bok ”Värsta bästa nätet” med lärarhandledning till över 100 000 fjärdeklassare. ”Let’s Make Love Great Again” är också Gibons CSR-satsning i år. Vi vill som IT-företag vara med och ta vårt ansvar för att skapa en mer respektfull värld på nätet.

Skolprojekt: Värsta bästa nätet

Skolprojektet med boken ”Värsta bästa nätet” är nu erbjudna alla 4:e klassare i Sverige och nästa mål är att erbjuda ALLA elever i Sverige ett eget exemplar av boken, Värsta bästa nätet 2.0! Det vill säga ca 20 000 klasser och 500 000 elever. Distributionen till skolorna sker under början av vårterminen 2020 (boken riktar sig till årskurs 3-7 och specialklasser).