Mötesrum som tjänst

Automatiserade och smidiga mötesrummet

2020-09-29, 09:00

Mer info

Digital ArbetsplatsMötesrum som tjänstNätverk som tjänstSäkerhet

Digital roadshow – Gibon till Er tjänst

2020-09-18, 09:00

Plötsligt har vi alla blivit utmanade – att tänka om, att tänka nytt och att transformera vårt sätt att arbeta. Arbetsplatser blir mötesplatser och det ger oss nya möjligheter till flexibla och enkla samarbeten samtidigt som kraven på att användarupplevelsen ökar.

Mer info

Digital Arbetsplats

Webinar: Microsoft Teams

2020-08-18, 09:00

Mer info