Gibon365 ger ditt företag rätt förutsättningar att vara produktiv på ett säkert, modernt och användarvänligt sätt. Med verktyg som möjliggör hög produktivitet för att utveckla och digitalisera er verksamhet säkerställer ni företagets kritiska information utifrån tre perspektiv:

 • Informationsskydd, ni säkerställer ägandet och bibehåller kontrollen över företagets data
 • Lagstiftning efterlevs, ni får de tekniska förutsättningar som krävs för lagefterlevnad, exempelvis GDPR
 • Cybersäkerhet, ni får ett skydd mot externa faror och hot som dagligen attackerar våra verksamheter

Gibon365 har sin grund i Microsoft365 och Azure, där användaren har tillgång till alla de appar som skapar en produktiv arbetsdag, så som Outlook, Teams, OneDrive, PowerBi och Planner mfl.

Vi jobbar långsiktigt tillsammans exempelvis i workshops och produktivitetsdrivande aktiviteter då vi vet att många företag idag nyttjar väldigt lite av sin investering och med de möjligheter som erbjuds i Microsofts molnlösningar.

I Gibon365 jobbar vi med säkerhet, enkelhet, produktivitet och långsiktighet.

Säkerhet – jobba säkert oavsett var du befinner dig

Vi säkrar upp:

 • Användarkontot som är din identitet
 • Enheterna så som dator, surfplatta och telefon
 • Åtkomst till tjänsten
 • Informationen och datat som produceras och lagras

Enkelhet – jobba på dina egna villkor

 • Från den plats där du befinner dig
 • Från den enheten du själv har valt
 • Vid den tidpunkt det passar dig

Dessa tre parametrar är hygienfaktorer för den moderna användaren, vi ser till att det inte äventyrar säkerheten eller användarupplevelsen.

Produktivitet – var lika produktiv hemifrån, på tåget eller på en lånad dator som du är på jobbet

I Microsofts produktivitets svit Microsoft365 finns alla de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett effektivt och enkelt sätt.

Ni har möjlighet att:

 • dela och skapa de dokument ni behöver gemensamt
 • skapa digitala anteckningsblock som du kan dela med kollegor (OneNote)
 • använda det digitala projektledningsverktyget (Microsoft Planner) där du smidigt kan både delegera uppgifter och följa upp vem som gjort vad, direkt i appen.
 • använda er av en intern företagschatt (Teams) där ni får möjlighet att skapa projekt, dela dokument, upprätta tidslinjer, m.m.

Långsiktighet – vi är alltid vid er sida

Vi inleder samarbetet med en workshop och utbildningsinsatser för att ni ska få ut så mycket som möjligt av er investering. Därefter följer utvecklings- och förvaltningsmöten, i det tempo ni själva önskar, där fokus ligger på att tjänsten levereras i linje med era förväntningar.

Gibon365 är en tjänst, vilket innebär att ni köper en funktion till en fast månadskostnad.

Välj paketnivå:

Gibon365 är skalbar eftersom ni själva väljer på vilken nivå, och vilken variant av tjänsten som passar just er organisation bäst:

01

BAS

Vårt baspaket riktar sig till medarbetaren som inte ägnar största delen av sin arbetsdag framför datorn. Man har i stället behov av att kunna ta till sig information på ett enkelt sätt och avrapportera, oftare via mobil än dator. Det kan vara hantverkaren ute på fältet eller personen som kör budbilen eller kanske den som står vid en svarv i en verkstad.

02

STANDARD

Vårt standardpaket riktar sig till medarbetaren som ägnar största delen av sin arbetsdag framför datorn, så som tjänstemannen, receptionisten, inköparen eller säljaren. Medarbetaren behöver möjlighet att vara produktiv både online och offline och får inte begränsas av brist på exempelvis nätverksuppkoppling.

03

PREMIUM

Vårt premiumpaket riktar sig till den avancerade användaren som behöver analysprogram och ofta har en hög exponeringsgrad för externa hot och cyberattacker.

Mer information

Mindre information

 • Kombinerar klassledande produktivitetsapplikationer med avancerade säkerhets-, efterlevnads-, röst- och analysfunktioner. 
 • Utökar identitetsskyddet med hjälp av integrerad och automatiserad säkerhet som stoppar skadliga attacker 
 • Sammanför informationsskydd och avancerade efterlevnadsfunktioner för att skydda och styra data samtidigt som risker reduceras 
 • Dra nytta av Power BI-funktioner som hjälper dig att utvinna viktiga affärsvärlden ur dina data 

I premium ingår även ljudkonferenser och samtalsfunktioner i molnet 

Den vanliga premiumanvändaren arbetar med känslig information. Exempelvis VD, HR, forskare samt ledningsgrupp då de ofta är måltavlor vid intrångsförsök. Även medarbetare som presenteras på hemsidor och är aktiva för företaget i sociala medier bör ha premium paketet för hög säkerhet. 

 

I samtliga paket ingår servicedesk. 

BAS

STANDARD

PREMIUM

Molnåtkomst
Enhetshantering
Villkorsstyrd åtkomst
Självservice
Dataskydd med etiketter
Verksamhetssystem online som option
Power Apps
Power Automate
2.000 st automationer/dag
Epostutrymme
2GB
50GB
Obegränsad
Lagringsutrymme för dokument
2GB
1TB
Obegränsad
Lokal Installation
Riskbaserad åtkomst
Aktiv Virus övervakning på klient
Avancerad säkerhet & efterlevnad
I samtliga paket ingår servicedesk.