Hos oss välkomnas du in i ett glatt gäng och till en arbetsplats som växer både geografiskt och kompetensmässigt. För oss är det viktigt att du känner dig som en i gänget, vi värdesätter din kompetens och vill att du ska utvecklas.

Gibon levererar innovativa, digitala lösningar för små och medelstora företag och organisationer runt om i landet. Inom Gibongruppen finns olika kompetensområden och vår affärsmodell bygger på att vi nyttjar varandras spetskompetenser mellan kontoren. Det innebär att vi både kan ha en lokal närvaro och en stor bredd i vårt erbjudande.

Vi är idag 150 medarbetare och omsätter 370 miljoner kronor per år, men vi har en tydlig tillväxtstrategi. Vår målsättning är att nå en omsättning om minst 1,5 miljarder kronor om fem år.

Välkommen till Gibon!

Bli medlem i Gibongruppen

Ensam är inte stark. Det är en träffande beskrivning till varför Gibongruppen bildades.

Mer info

Dataprata

"Let's Make Love Great Again” är Gibons CSR-satsning (Corporate Social Responsibility) i år.

Mer info

Integritetspolicy

Gibons allmänna integritetspolicy. Observera att vissa kontor har en egen.

Mer info

Värsta bästa nätet

Mer info