Klient som tjänst

2020-11-10, 09:00

Under detta webinar presenteras tankar och konsekvenser kring den dramatiska ökningen av arbete som genomförs på distans.

Vi går igenom de sannolikt främsta långsiktiga utmaningarna som uppstår när organisationer i större utsträckning samverkar och leds på distans.

Vi kommer också ge förslag och presentera idéer på vad företagens ledningar kan göra åt dessa utmaningar redan idag, genom att bland annat använda apple som plattform i sin organisation.

Vi går igenom:

  • Konsekvenserna kring ökningen med distansarbete
  • Lösningar på utmaningar med distansarbete nu och i framtiden
  • Tips & trix med Apples produkter för att jobba effektiv
  • Apples plattform

Talare:
Fredrik Häggblom – Agenda Retail
Gustav Gesar – Gibon Uppsala

var ss_form = {’account’: ’MzawMDEzMTEyAQA’, ’formID’: ’MzJMMTIwSErTNTAzTNQ1MTMy0020tLTUtTRKSU6xME41NjVOBgA’};
ss_form.width = ’100%’;
ss_form.height = ’1000’;
ss_form.domain = ’app-3QNCLGZU78.marketingautomation.services’;
// ss_form.hidden = {’field_id’: ’value’}; // Modify this for sending hidden variables, or overriding values
// ss_form.target_id = ’target’; // Optional parameter: forms will be placed inside the element with the specified id
// ss_form.polling = true; // Optional parameter: set to true ONLY if your page loads dynamically and the id needs to be polled continually.

Fler webinar