Karolina Backlund Höglund

Publicerat: 21 april 2023

Jobbar ni i appar i det dagliga i er verksamhet? Vilka appar som passar bäst för er verksamhet är inte alltid lätt att avgöra och att komma igång med.

Appar kan ge så mycket värde för företaget!

Föreställ er hur det ser ut i det dagliga arbetet. Tänk om ni hade en app att nyttja för varje gång ni behöver fånga in uppgifter för hantering i nästa led:

  • Skjuta information vidare till kontoret för administration och för återkoppling till era kunder vid utfört jobb. Information som ska analyseras av teamet på kontoret för uppföljning och arkivering.
  • Enkelt och snabbt kunna slutföra en order direkt i appen direkt när det sker ute på fältet eller i produktionen, inte behöva ta sig till en gemensam pc eller annan enhet för att slutföra uppgiften.
  • Enkelt i appen att kunna uppdatera och stänga sin order vid utfört jobb samt bifoga bilderna från utfört arbete som behöver redovisas eller finnas kvar i den arkiverade arbetsordern. Göra allt detta direkt i appen från sin mobil precis där jag behöver vara i tillfället. Behöver inte vänta tills jag kommer in på kontoret igen.
  • Att snabbt kunna rapportera till kontoret när du blivit sjuk och för att trigga igång en automatisering som skickar ett frånvaromeddelande till dina bokade besök för dagen eller bara som information till teamet du jobbar med, samt chefen.
  • Att enkelt som arbetsledare kunna få till sig information om t ex. avvikelser som skett under dagen, gå in och analysera allt som rapporterats in via app under dagen eller annan vald period utav teamet för att sedan kunna agera där det behövs. Enkelt kunna ta beslutet: behöver vi agera på dessa avvikelser? Behöver vi utföra åtgärder för att detta inte ska hända igen vid t ex. en inrapporterad upptäckt risk eller inrapporterad incident? Enkelt när du som ledare via en app kan gå in och göra denna bedömning från var du än är, på semestern, på tjänsteresa eller vilken annan plats som helst.

 

Vilka appar passar för just er verksamhet?

 

Steg 1

När jag pratar med de kunder jag möter så ställer jag frågan till dom: Vilka appar gillar du att nyttja privat, utanför jobbet? Vad ger de dig för värde? Vilket syfte har dom?

Då kan vi snabbt notera ned en lista över dessa.

Steg 2

Vi utgår från listan i ”steg 1” och översätter istället tanken till:

  • Vilken app skulle jag behöva i tjänsten, för det jag gör om dagarna, vilka appar skulle underlätta för mig i mitt arbete?
  • Vilken/vilka appar skulle hjälpa mina kollegor i deras olika roller & team de verkar i?

Tips! Bjud in några kollegor för att sätta ihop listan för deras Team och behovet som finns där. Det blir en kul och spännande workshop tillsammans att göra!

Då kan vi snabbt notera ned en lista på behovet av appar i tjänsten och har ett bra underlag för nästa steg.

T ex. Om ni har en app i privat syfte för att rapportera era barns frånvaro vid sjukdom. Något annat sätt än via appen finns det inget mer effektivt alternativ för. Att istället för att nyttja en app välja att leta upp lärarens mobilnummer för att skicka ett sms eller försöka ringa denne samtidigt som jag klär på och sedan skjutsar de andra barnen till skolan är inte effektivt, det har jag inte tid för. Dessutom så måste läraren sedan gå in och registrera frånvaron, den kommer inte in i tid och det blir stressigt för alla inblandade. För i slutänden ska informationen in digitalt för att kunna hanteras i alla olika led inom skolans organisation. (det gäller ju lika för t ex. i arbetet när någon slutför en order, genomfört en inventering, behöver registrera en reklamation från en kund, behöver registrera ett tillbud som skett ute hos produktionen eller arbetaren ute på fältet, eller för säljaren som råkat ut för något på sin pågående tjänsteresa etc.). Allt behöver registreras in digitalt i slutänden om det ska bli hanterbart i alla led, i alla olika roller på företaget.

Eller om jag i privat syfte använder en app för att betala min parkering. Lika i jobbet tänker jag – Om jag inte snabbt kan registrera min parkering efter att jag parkerat och är på språng till kundmötet – då missar jag det lätt och risken för att få en parkeringsbot ökar. Tänk om den tanken når mig under kundmötet – tappar jag fokus då och missar en viktig affärsmöjlighet? Det vore illa! Samt att om detta ska hanteras som ett utlägg så registreras det per automatik och kommer med i registrering av löner & utlägg om det sker digitalt, i ett första skede i en app.

Apparna har gjort att jag inte behöver notera saker på sidan om som jag behöver komma ihåg. Alla uppgifter kan jag släppa från tankarna ifall jag direkt i momentet, i arbetsmomentet kan lägga in uppgifter och sedan jobba vidare och fokusera på nästa uppgift. Detta gör mig mindre stressad och både jag själv och mina kollegor blir mer effektiva.

 

Steg 3

Implementera anpassade appar för kunden som gör att de kan jobba mer effektivt då de kan jobba digitalt med all information som matas in i appar direkt i realtid för analys och uppföljning som de önskar.

Antingen så har vår kund Gibon365 installerat redan sedan tidigare. Då applicerar vi de appar som önskas för medarbetarna och utbildar i hur de ska arbeta med apparna. Vilket syfte de har och vilket värde de ska ge olika roller i deras arbetssätt.

Vi följer upp och säkerställer med kunden att de förstår och kommer igång med arbetet enligt vad som är tänkt.

I slutänden ska detta göra alla mer effektiv i sitt arbetssätt. Säkra information så inget “faller mellan stolarna” och lagra information på ett säkert sätt, digitalt. Alla blir mer produktiva då de kan jobba mer digitalt i sina arbetsmoment i alla led, oavsett roll.

Det här är kundanpassade appar som kunden enkelt med sin enhet såsom pc, mobil, ipad, MAC kan nyttja i arbetet enligt de rutiner som tas fram.

Fler blogginlägg