Gibon365

Publicerat: 16 december 2021

Låt alla i din organisation komma åt mallar & presentationer i Word & PowerPoint

Undvik att medarbetare har fel versioner av presentationer och brevmallar. Detta underlättar också åtkomsten av applikationen och gör det enkelt att börja redigera med rätt mallar.

1. Spara dina dokument du vill dela som mallar. (Wordmall ska sluta med .docx och Powerpoint ska sluta med .potx)
2. Lägg upp dina mallar under Templates (https://företag.sharepoint.com/Templates/Forms/AllItems.aspx)
3. Nu kommer alla i din organisation få tillgång till dina dokument som du lagt upp som mall i apparna.

 

Fler blogginlägg