Microsoft Teams

Publicerat: 23 december 2021

Skapa och använd privata kanaler i Teams

Om du behöver ha fokuserade privata konversationer med personer i ditt team kan du skapa en privat kanal.

I standardteam kan alla se samt visa och delta i konversationer, dela filer med mera. Med en privat kanal måste medlemmar i ett team specifikt läggas till i den för att ta del av innehållet.

1.Gå till ett team som du vill skapa en kanal för och välj Fler alternativ > Lägg till kanal.

2.Skriv ett namn och en beskrivning.

3. Under Sekretess väljer du nedåtpilen och väljer Privat – endast tillgängligt för en viss grupp personer i teamet.

4. Välj Nästa. -> Skriv namnen på dem du vill bjuda in, inklusive gäster.

Fler blogginlägg