Karolina Backlund Höglund

Publicerat: 4 augusti 2023

Börjar ni stänga av så fort ni hör ordet ”produktivitet” i olika sammanhang?

Har det blivit för mycket tjat?

Gör inte det, stäng inte av!

Det kan upplevas tröttsamt och bli tjatigt emellanåt när mycket alla pratar om har den gemensamma nämnaren ”produktivitet”. Vi måste arbeta på ett sätt så vi ständigt är produktiva och därmed kan leverera som bäst till verksamheten.

Jag tänker mig att för er som är lite trötta på detta – istället för att ducka och hålla er ifrån utvecklingen – tänk smart för era medarbetare. Nedan har ni en checklista för att kunna se var ni står i ert arbete för att bli mer ”produktiva”. Utan att vi nämner begreppet ”produktiv” i checklistan. För bakom dessa punkter gömmer sig en gemensam nämnare: produktivitet

 • Skapar vi en bättre medarbetarupplevelse i det numera hybrida arbetslivet – har vi det på agendan i ledningsgruppen? 
 • Hur blir vi eller bibehåller att vara en attraktiv arbetsgivare och hållbar arbetsplats – ger vi våra medarbetare rätt förutsättningar för att lyckas på arbetsplatsen? Är vi en modern digital arbetsplats som medarbetare ges möjlighet att utvecklas på?
 • Sitter vi i en IT-miljö som ger oss möjligheter istället för att det håller oss tillbaka? Har vi kompetensen internt eller samarbetar vi med rätt partners när det gäller vår IT-miljö? 
 • Få slut på överflöd av enheter och krångel för medarbetare att starta upp och komma igång med nya enheter – hur underlättar vi för medarbetarna att komma igång snabbt att jobba när en enhet blivit trasig, stulen eller att vi har nya medarbetare?
 • Smidigt med färre enheter för medarbetaren men vi behöver tillämpa lika hög säkerhet – har vi en partner som hjälper oss att arbeta säkert samtidigt som vi skapar en bra medarbetarupplevelse? 
 • Kommunicera och samarbeta i gemensam plattform – (jag rekommenderar Microsoft Teams) – utvecklar vi detta kontinuerligt så det får en gemensam samsyn i verksamheten? 
 • Vilka appar ska vi arbeta i och varför (utbildning och utveckling av arbetssätt) – har vi en kompetent partner som vet vilka verktyg som är bäst för oss att arbeta i? 
 • OneDrive – lär er att arbeta här och sedan samarbeta enkelt i nästa steg (utbildning och utveckling av arbetssätt) – har ni satt en grundkompetens för att skapa de bästa förutsättningar till att arbeta effektivt? 
 • Enkel inloggning även med MFA – har vi anpassat multifaktorinloggning så att det passar våra medarbetare och fortsatt skapar en bra medarbetarupplevelse? 
 • Rätt utrustning för att utföra sitt jobb – har vi investerat i rätt enheter /skärmar/kamera/lurar etc. för att våra medarbetare ska arbeta ostört och effektivt? 
 • Rätt licenser – spara pengar och samtidigt bli mer effektiva – har vi kompetensen internt alt. hos partner för att säkerställa detta?
 • Hybridarbete – har vi satt en tydlig policy för vad vi menar med hybridarbete i vår verksamhet och varit tydlig med det ut mot våra medarbetare? 
 • Policy för kontoret – vad är kontoret numera för oss? Vad ska medarbetaren finna här och göra här? Individuellt och gemensamt i samarbetet med varandra

Ledare behöver sluta oroa sig. Försök inte att förstå och kunna leda utifrån att kunna se hur produktiv dina medarbetare är genom att finnas på avstånd och bevaka med ögat, som tidigare då vi gemensamt samlades på samma yta. Börja istället att leda rätt i det hybrida – dvs. titta på om medarbetare arbetar i rätt riktning och att de har rätt verktyg för att jobba mot uppsatta mål istället för att hitta hur mycket tid de presterat för dagen etc.

Hjälp dina medarbetare att fokusera på vad som är viktigt istället för att oroa dig för om de jobbar, eller inte. Det är svårt i det hybrida att få den kontroll du kunde leda i för några år sedan. Investera i nya digitala verktyg för dig själv och din roll som ledare för att kunna få till dig insikter, insikter som faktiskt går att enkelt analysera för att se om Teamet jobbar mot rätt riktning och att ni därmed når uppsatta mål.

Hjälp medarbetare att arbeta rätt i verktygen ni valt att arbeta i samt sträva mot ett mer gemensamt arbetssätt och där det är arbete i olika verktyg, te x. mellan olika Team – säkerställ att dessa verktyg kan ”jacka in” i varandra när det är dags för medarbetare och Team att samarbeta. Att detta kan ske digitalt och från var som helst, ifall det är vad ni önskar.

I det fall ni väljer att inte alltid jobba från var som helst, det räcker inte med bara en policy som pekar på några punkter om vad ni vill med detta. Ni behöver vara konkret och vara tydlig med när ni förväntar er att medarbetare jobbar på kontoret och ifall det ska vara vid ett visst samarbete med andra, möten eller annat som avgör. Då blir ni en mer attraktiv arbetsgivare, var tydlig med vad ni förväntar er!  Obs, har ni undersökt nyligen med era medarbetare, hur de önskar ha det? Ni kanske kan få bra tips på nytänkande! Ni kan få hjälp att tänka ”utanför boxen”!

Självklart ska ni inte själva, som ledare, ha kunskapen om alla dessa verktyg för att förstå vilka verktyg som passar er verksamhet bäst att investera tid och pengar i. Vi på Gibon hjälper våra kunder med just detta, vi hjälper våra kunder att arbeta på ett säkert, enkelt och produktivt sätt genom att de investerar i vår lösning Gibon365 och  vi på Gibon visar vägen, hela vägen.

För mer information om Gibon365 så kontakta mig eller er lokala kontakt på något utav alla våra Gibon-kontor.

Här hittar du till våra kontor Våra kontor | Gibon®

Med vänlig hälsning

Karolina

Affärs- och produktivitetsutvecklare

www.linkedin.com/in/karolina-backlund-höglund

 

Fler blogginlägg