Karolina Backlund Höglund

Publicerat: 30 januari 2023

Vad svarar du när du får den frågan? Vad tänker du då?

En del börjar direkt nynna på Hoojas låt “går det bra” men jag vill ta din tanke i stället till arbetet. Din arbetsinsats.

Levererar du på jobbet varje dag, i allt du gör?

Har du länge tänkt på att du inte jobbar effektivt, att något behöver förändras? Driver du i gång ett förbättringsarbete smått eller stort?

Vad gör du åt saken, vad gör ni åt saken?

Implementerar ni nya arbetssätt löpande så att ni blir mer effektiva?

Vänta inte på att något ska hända. Börja med små steg för dig själv! Redan idag!

En enkel början skulle kunna vara:

– Fundera över: Hur arbetar du mest effektivt med Outlook vs. Teams. Bestäm dig för vad som ska gälla framåt! Tex. Bestäm dig för att: externa mailtrådar utförs i Outlook och att Interna konversationer utförs i Teamschatt/inlägg i kanal.

– Samarbetar ni med excellistor återkommande – automatisera dessa med hjälp av Power Automate så att dessa publiceras direkt till teamet i Teams

– Ett dokument som ni kikar på veckovis, t ex. på veckoavstämningen – fäst det i en flik i Teams för att ha det tillgängligt hela tiden.

Avstämning i Teamsmöten runt ett dokument? Lägg in dokumentet i den återkommande mötesagendan, eller använd funktionen ”anteckningar” i mötet och spara där så finns det tillgängligt för alla hela tiden och ni uppdaterar enkelt vid varje möte. Nytillkomna medlemmar i teamet får därmed tillgång till samma dokument och kan snabbt uppdatera sig. Alla kan snabbt uppdatera sig innan mötet börjar så blir ni mer effektiva under själva mötestiden.

– ”Checkar du av” något? går du t ex. en skyddsrond? Eller går du runt till kollegor för att samla in uppgifter? Skapa istället en app i Power Apps för att samla in uppgifterna via och ni har sedan en excel över inrapporterade uppgifter och kan enkelt följa upp och tillsätta åtgärder.

Det här är bara några exempel!

För att lyckas på bästa sätt behöver ni en god strategi för hur ni ska göra detta i små steg. Gör det för dig själv till att börja med. Identifiera några moment där det finns utvecklingsbehov och implementera nya sätt med digitala verktyg att göra dessa på.

Sluta med tidskrävande och återkommande moment som inte är effektiva. Väldigt många aktiviteter som är manuella kan du göra mer digitalt.

Du lyckas om du påbörjar detta själv, det finns ingen anledning att vänta. Det kräver också ett bra ledarskap från din chef. Prata öppet om detta för det behöver vara ett löpande arbete att hela tiden hitta moment att effektivisera. Det här blir väl investerad tid för er!

Säkerställ var ni har era flaskhalsar.

Det finns många enkla digitala verktyg i Gibon365 som hjälper er att bli mer effektiva och hålla rätt fokus.

Jag hoppas att jag nu inspirerat dig till att börja med små steg redan idag!

Sätt inte nivån för högt, börja i små steg som sagt och gör det sedan löpande. Fundera: “när jag gör det här momentet – är jag effektiv då eller finns det ett bättre sätt?

Vi på Gibon hjälper er vid frågor och hur ni ska komma igång att leverera i det digitala, nya hybrida arbetslivet som är här för att stanna.

Har ni noterat att jag har vissa ord ovan i fetmarkerad text? Ta första bokstaven från alla dessa, i tur och ordning och sätt ihop till ett ord. Vad blir det?

Läs mer på Gibon.se eller kontakta ditt lokala Gibonkontor

Varma hälsningar
Karolina
Affärs- & produktivitetsutvecklare


www.linkedin.com/in/karolina-backlund-höglund

Fler blogginlägg