Karolina Backlund Höglund

Publicerat: 29 december 2022

Hur vet ni att ert budskap når fram? Kan ni säkerställa hur era medarbetare bäst tar till sig information?

I dagens sätt att kommunicera (med möjlighet till digital kommunikation) behöver vi ha stämt av med mottagarna vad som är det bästa för just dom. Borde vi vara intresserade av det, ta reda på det?   

Det är klart!  

Om vi vill öka chansen till mer motiverade medarbetare och att vi vill få möjlighet till hög utdelning på vad vi behöver sända ut för information till organisationen.   

Varför skicka ut information om vi inte vet att det tas emot och kan uppfattas av mottagarna? Vi borde absolut ha ett intresse av att alla får möjligheten att ta till sig information på bästa sätt och vara så effektiva som möjligt. För hänger vi med så utvecklas vi och alla vill att verksamheten utvecklas. Utveckling sker då vi har medarbetare som är motiverade och vet vad som händer (känner sig inkluderade) samt att det i sin tur påverkar era kunder på ett positivt sätt.  

Som ett första steg så kan ni tänka såhär. Skicka inte enbart ut information till dina medarbetare begränsat till de möten ni har där ni sänder ut information genom att prata. Helt utan möjlighet att lyssna igen i efterhand.  

Det funkar bara bra för de som tar till sig information snabbt genom att enbart lyssna 1 gång och sedan ”sitter det”. 

Tänk om ni med små, snabba medel kan spela in det du vill skicka ut information om? För att nå ut med information till de som tar till sig det bäst genom att lyssna i sin takt, bearbeta & möjlighet att se vad du menar när du visar det. 

I Gibon365 kan du snabbt spela in ditt meddelande, redigera och skicka ut till din målgrupp i Teamet i Teams när det är klart.  

Nyttja videoinspelning för att sända ut den information till dina medarbetare som behöver lyssna & se vad du säger. Det kan du göra i Teams på nedan 2 olika sätt: 

  • Spela in en video direkt i en Teams-chatt till en eller flera kollegor. Det gör du genom att öppna chattfönstret med den eller de du vill chatta med. Klicka sedan på videokameran och börja spela in! Ta om tills att du är nöjd och skicka sedan direkt iväg videon i chatten. 
  • Nyttja Microsoft Stream för att spela in din information. Det skulle t ex. kunna vara för att dema i Teams var du skapat det nya teamet för projektet och vilka mappar och struktur som ni ska ha där. Visa exempel på vilka inlägg ni ska göra och vad det ska chattas om. Vilka som ska ingå i projektet och är det externt samarbete så förklara hur de delar dokument och hur behörigheter ska användas.  

I Stream väljer du enkelt vilken bakgrund du vill ha, om du ska visa hela skärmen, enbart fönster eller edge-flik och sedan är det bara att börja spela in! Enkelt att sedan dela länken till inspelningen till teamet i Teams eller chatten. (Maila ut länken går såklart också för de som önskar).  

Vi hjälper er med att strukturera upp Teams och hur ni kan jobba med Teams som ett gemensamt arbetssätt. Vi hjälper er att komma igång med alla funktioner som finns i Gibon365 och Microsoft Teams är navet i vår tjänst. 

Vid frågor kontakta gärna mig eller ditt lokala Gibonkontor! 

Varma hälsningar
Karolina
Affärs- & produktivitetsutvecklare 


www.linkedin.com/in/karolina-backlund-höglund 

Fler blogginlägg