Karolina Backlund Höglund

Publicerat: 2 juni 2022

Hylla era medarbetare som förstått vikten av att löpande effektivisera sitt arbetssätt

Det värsta av allt är när jag hör medarbetare som förklarat för sin chef att de har arbetsmoment som är ineffektiva och att chefen sedan inte agerar på det.  

Så behöver det absolut inte vara 2022.  

Lyssna på era medarbetare och agera, fånga upp vad som behöver effektiviseras, gör det kontinuerligt för det vi vet är att vi lever i tider där utveckling sker snabbt och hela tiden. 

Jag tror stenhårt på att löpande göra förbättringar. Det är därför jag kontinuerligt funderar på om det finns något arbetsmoment jag kan göra annorlunda. Göra mer digitalt och automatiserat. Att ständigt hålla “näsan ovanför vattenytan” och dessutom inte göra något åt det är inte speciellt långsiktigt. Att inte digitalisera och förbättra är omodernt. Gör ni rätt så finns det mer kvar till den där festligheten med teamet, tillämpa bra förmåner för era anställda och dessutom ha kvar en massa tid för att utveckla verksamheten och utveckla alla era roller på företaget. För alla roller ska leverera varje dag. Syna alla era arbetsinsatser så ni vet att de bidrar till verksamheten varje dag och skapa möjligheter för att följa upp resultat och att ni håller er till målen ni sätter upp. Hylla era medarbetare som förstått vikten av att effektivisera sitt arbetssätt löpande.  

Ni har tidigare fått ta del av min förtjusning över att jag automatiserat ett flöde ifrån att när svar inkommer på min enkät jag skickat ut via produktivitetsverktyget Forms, till att det ska samlas i en lista i Sharepoint samt ge mig en notis i Teams om när ett svar inkommit. Nu tänker jag att i nästa steg vill jag analysera resultatet i Power BI. Power BI kommer att ge mig möjligheten att dela resultatet med andra om jag vill det. Jag gör den tillgänglig för de kollegor jag samarbetar med och vi får bättre verktyg för att analysera. Visuellt blir det en bättre upplevelse för mig och mina kollegor också då vi kan kika på detta i diagram och grafer istället för rena listor.  

Vad är då Power BI med mina ord?  

Svar: Det är ett verktyg som hjälper mig att fatta rätt beslut framåt baserat på tydliga fakta istället för åsikter. Power BI ger mig möjligheten att på ett effektivt sätt samarbeta, följa upp och granska utvecklingen i verksamheten. Följa trender och få insikter i nutid. Baserat på data från olika källor som jag önskar granska.  

Jag slipper därmed lägga tid till att samla in data från olika personer, behöver inte ta tid av dom som jag behöver datat ifrån. Olika arbetssätt gör dessutom att vi inte kan samarbeta effektivt och vi kan inte lita på att vi får senaste versionen av datat. Det går bort. Det är inte 2022.  

Nu låter detta hur enkelt som helst, så behöver det inte vara. Ni har en verklighet att förhålla er till. Vi har er verklighet att förhålla oss till. Vi lyssnar och det bästa av allt är att vår lyxförpackning Gibon365 finns tillgänglig för er så fort ni är redo. 👉Läs mer på gibon.se/365 👈 

Vad behöver ni effektivisera? Ta kontakt med ert lokala Gibon-kontor eller kontakta mig.

Innovativa lösningar för digitala miljöer | Gibon®  

Varma hälsningar
Karolina
Affärs- & produktivitetsutvecklare


www.linkedin.com/in/karolina-backlund-höglund

Fler blogginlägg