Karolina Backlund Höglund

Publicerat: 7 juli 2023

Vi behöver tänka på hållbarhet ur ett IT-perspektiv. Företagen behöver fundera över vilken investering som är den mest hållbara för just deras verksamhet. För deras medarbetare.

För min del, när jag pratar med våra kunder, så kan jag med trygghet förklara varför jag tycker en investering av vår lösning Gibon365, som våra kunder gör, är så hållbar som jag säger.

Det finns många anledningar till varför det är så och i dagens blogg så har jag valt att begränsa det till 3 olika delar: Sociala, Miljön & Ekonomin

SOCIALA

 1. Att investera i och skapa det hybrida arbetslivet för era medarbetare ger er möjligheten att växla upp till en mer attraktiv arbetsgivare.  Medarbetare vill stanna hos er, här kan de utvecklas och samtidigt jobba flexibelt. Med rätt utrustning för att utföra sitt jobb samt med en anpassning för att jobba från var som helst, när som helst, med vilken enhet som helst.
 2. Med rätt digitala verktyg kan ni som ledare växla upp till det moderna ledarskapet. Få värdefulla insikter om verksamheten till er från vart ni än befinner er samt kommunicera med medarbetare ute på fältet lika bra som de vid kontorsplats större delen utav dagen. Ni kan därmed släppa oron över att inte ha kontroll i det nya, moderna arbetssättet.
 3. Säkra den digitala mötesupplevelsen för medarbetare samt kunder & partners. Ni har alla möjligheter att värna om relationer genom att kunna möta behov både på plats från kontoret samt digitalt. Ni kan över tid bli riktigt proffsiga på att genomföra BRA digitala möten som alla orkar hantera och genomföra.
 4. Anpassa det ”gamla” kontoret till nutidens kontor (mötesrum, kontorsplatser & gemensamma ytor). Skapa möjlighet för era medarbetare till en social arbetsmiljö och investera i mötesrum som kan hantera både deltagare på plats på kontoret samt digitalt för en bra upplevelse för alla.
 5. Gör om! Kulturen på kontoret & tydlighet om vad som gäller på kontoret behövs. Anpassa och klargör utifrån den numera hybrida arbetsmiljön. Var tydlig och kommunicera ut ifall medarbetare har möjligheten att välja själva ifall de ska jobba från kontoret, hemifrån etc. Här ska alla känna sig trygga med vad som är ”OK” eller inte och i de fall det är olika för olika medarbetare och roller – kommunicera ut det och var öppen om det!

 

 

MILJÖN

 1. Att investera i rätt digitala lösningar ger mindre resor samt att ge medarbetare rätt utrustning leder till att kunna jobba effektivt från där de behöver utföra sitt jobb. Obs, för medarbetare som jobbar hemifrån, glöm inte att säkra upp så att de har rätt utrustning även från hemmet för att kunna göra ett bra jobb och genomföra bra digitala möten med kunder etc.
 2. Skapa möjlighet till bra digitala möten med externa (kunder, partners) för att medarbetare ska orka sitta i digitala möten många ggr/vecka. Det ger såklart positiv påverkan på miljön med fler digitala möten och mindre resor hit och dit.
 3. Det bästa för miljön är inga resor alls men det är inte det mest optimala för alla företag. Tänk på att medarbetare som reser med t ex. tåg behöver ha rätt utrustning för att kunna jobba från tåget, rätt lurar och möjlighet till att nå sina dokument oavsett uppkoppling, eller inte. Annars tappar medarbetare snabbt effektivitet och irritations moment uppstår.
 4. Ert första möte med kunder & partners kan vara bra att ha som ett fysiskt möte men från möte 2 och framåt så är det bra för miljön att det sker digitalt då ni kan minska tjänsteresorna.
 5. Med rätt investering av teknik i konferensrum och övriga rum på ert kontor så kan ni genomföra bra evenemang för t ex. kunder digitalt från ert kontor. Ni minskar resor för er egna del samt för de deltagare som normalt vis ska resa för att ta sig till evenemanget på t ex. en hyrd konferensanläggning.

EKONOMIN

 1. Genomför mindre antal resor. Förutsatt att medarbetare har rätt utrustning för att sitta i mycket digitala möten. (Tänk på att det finns de som tackar nej till ett möte ifall möjligheten till ett digitalt möte inte finns).
 2. Ta fram och implementera smarta digitala lösningar som ska tillfredsställa verksamhetens och medarbetarnas behov i närtid samt på lång sikt. Utbilda medarbetare löpande i de produktivitetsverktyg ni väljer att jobba i och hur ni på bästa sätt ska kommunicera och samarbeta i gemensamma dokument i Teams eller andra verktyg för samarbete. Ni sparar tid ju mer effektivt ni jobbar och kan istället få tid över för utveckling av produkter, tjänster etc.
 3. Digitala möten sparar tid för era medarbetare, mindre restid och mindre resekostnader för företaget.
 4. När ni skapat möjlighet för medarbetare att heltid, delvis eller vid behov arbeta hemifrån. Lokalkostnader minskar då kontor kan minska kontorsytor.
 5. Ert första möte med kunder & partners etc. kan vara bra att ha som ett fysiskt möte. Från möte 2 och framåt så är det bra för ekonomin att det sker digitalt då ni kan minska tjänsteresorna.

 

Funderar du över vad Gibon365 kan tillföra för just din verksamhet?

Här hittar du till våra kontor Våra kontor | Gibon®

Med vänlig hälsning

Karolina

Affärs- och produktivitetsutvecklare

www.linkedin.com/in/karolina-backlund-höglund

 

Fler blogginlägg