Gibon365

Publicerat: 19 maj 2021

Vad är Microsoft Power Automate?

Microsoft Power Automate gör det möjligt för dig att spara tid genom att skapa automatisering av tidskrävande uppgifter som gör att du slipper manuell handpåläggning.

Microsoft Power Automate är en tjänst inom Microsoft 365. Det går att koppla samman en rad olika appar & tjänster. Dels appar inom Officepaketet i Microsoft 365, men också tjänster som Instagram, Salesforce, Trello och hundratals andra appar. Se här vilka.

Finns det inte en redan färdig integration mot en specifik tjänst går det att skapa med hjälpa av RPA (Robotic Process Automation) i Power Automate, detta öppnar upp en mängd olika möjligheter för automatisering.

Fler blogginlägg