Gibon365

Publicerat: 16 mars 2021

Vad är Microsoft viva?

Nyligen lanserade Microsoft sin nya plattform som kallas Microsoft viva. Det är den första employee experience plattform som erbjuder medarbetarna engagemang, välbefinnande och möjlighet att upptäcka ny kunskap i det dagliga arbetet. Det är helt integrerat med Microsoft 365 och Microsoft Teams.

Nu när vi lever i en tid där vårt arbete är allt mer digitalt och på distans till våra kollegor så ska detta hjälpa att engagera medarbetare och stöttar företagskulturen och hjälper till att upptäcka ny kunskap och lärande på arbetsplatsen och samtidigt ser till medarbetares välbefinnande.

Microsoft via består av olika moduler:

Viva Connections:

Det är en personligt anpassat gateway till den digitala arbetsplatsen där medarbetare kommer åt intern kommunikation, företagets dokument och andra företagsresurser och kunna delta i olika communitys för anställda.

Viva Insight:
Ger individer, chefer och ledare personliga insikter som hjälper alla i en organisation att utvecklas. Personliga insikter, synliga endast för medarbetaren, hjälper medarbetaren att blockera tid för regelbundna pauser, fokuserat arbete och lärande, samt stärka relationerna med sina kollegor. Chefer kan se trender på team- och organisationsnivå samt rekommendationer för att bättre balansera produktivitet och välbefinnande.

Viva Learning:
Gör nya utbildnings- och yrkesutvecklingsmöjligheter enklare att upptäcka och mer tillgängliga i det dagliga arbetet. Den sammanställer också alla utbildningsresurser som är tillgängliga för en organisation på en och samma plats, inklusive innehåll från LinkedIn Learning; Microsoft Learn; tredjepartsleverantörer som Skillsoft, Coursera, Pluralsight och edX; samt en organisations eget innehållsbibliotek. Från traditionella kurser till mikroinlärning kan användarna upptäcka, dela, tilldela och spåra en mängd olika former av inlärning som en del av arbetsdagen.

Viva Topics:
Erbjuder ett verktyg för att upptäcka ny kunskap genom att ansluta till information och experter inom hela företaget. Med hjälp av AI för analyseras en kunds Microsoft 365-data med möjligheten att integrera kunskap från en mängd olika tredjepartstjänster som ServiceNow och Salesforce, identifierar och visar Viva Topics automatiskt ämneskort i konversationer och dokument i Microsoft 365 och Teams. Genom att klicka på ett kort öppnas en ämnessida med relaterade dokument, konversationer, videor och personer.

 

Källa: Microsoft

 

Fler blogginlägg