Publicerat: 30 oktober 2023

Gibon security check

Det viktigaste med IT-säkerhet för företag är att säkerställa skydd av konfidentiell information och förebygga dataintrång. Det handlar också om att undvika finansiell skada och att följa lagar och regler om dataskydd.

I dagens digitala era är IT-säkerhet en grundläggande och avgörande komponent för företag i alla branscher. Trots detta varierar graden av uppmärksamhet och investeringar i IT- säkerhet avsevärt bland svenska företag. Gibon skapar en omfattande insikt i era nuvarande brister, er ställning i förhållande till likvärdiga företag samt en detaljerad analys och rapport som är skräddarsydd för verksamheten. Denna rapport kommer att inkludera en bedömning av hur dessa kan påverka er verksamhet samt förslag på åtgärder till förbättring.

Vår security check följer fyra steg:

  • Uppstartsmöte där vi säkerställer rätt förutsättningar
  • Insamling av ert data i Microsoft-miljö och analys av data
  • Skapande av rapport med rekommendationer och möjlig verksamhetspåverkan
  • Genomgång av utfallet i rapporten samt åtgärder

Gibon security check är baserad på Microsoft Secure Score. Vi integrerar insikter från verktyget med vår praktiska erfarenhet för att identifiera vad som i verkligheten fungerar och inte. Kontakta ert närmsta Gibonkontor för att veta mer, eller maila .

Fler nyheter