Publicerat: 23 mars 2020

Gibon öppnar kontor i Eskilstuna

Gibon etablerar i Eskilstuna med sitt trettonde kontor i Sverige.

– Vi kommer att hjälpa företag i regionen att effektivisera och optimera informationshantering genom att vara en partner inom digital utveckling säger Peter Sköldmo, delägare i Gibon Eskilstuna.

Digitaliseringen har pågått för fullt i några år. Men det är få företag som är digitaliserade fullt ut, och det finns alltid utrymme för förbättring, Det menar Erik Wiberg, delägare i nystartade Gibon Eskilstuna som sysslar med digital utveckling av processer och informationshantering.

– Digitalisering är inget mål i sig utan bara ett verktyg för att jobba effektivt och underlätta arbetet mot företagens verksamhetsmål. Vi går in hos våra kunder och tittar djupt i deras processer för att se hur de går att förbättra. Och det går det alltid att göra, säger han och fortsätter:

– Vårt jobb är att konkret påvisa hur vi kan effektivisera och optimera verksamheten inom vårt område. Vi har märkt att det ibland kan finnas motstånd till att göra förändringar, och då är det viktigt att vi tydligt kan påvisa vad förändringarna gör för skillnad.

Gibon Eskilstunas andra delägare, Peter Sköldmo, förklarar att de vill vara ”INFOluencers”. Ordleken innebär att de vill influera sina kunder till att jobba så effektivt som möjligt med informationshantering.

– Det kan till exempel handla om att automatisera monotona arbetsuppgifter, som registrering och validering av information vid orderhantering. På så sätt undviker man administrativt dubbelarbete och frigör tid som kan användas till annat, säger han och förklarar att effektiviseringsprocesser bör kunna kopplas direkt till företagets omsättnings- och lönsamhetsmål.

Gibon Eskilstuna kommer att arbeta i regionen tillsammans med Gibon Västerås.

– De har en lång historia och är duktiga på IT och infrastruktur medan vi bidrar med kunskap om effektivisering av processer och informationshantering, säger Peter Sköldmo

Gibon lanserades för drygt två år sedan och erbjuder digitala lösningar för små och medelstora företag runt om i Sverige. Gibon har 140 medarbetare på 13 orter och företaget har en omsättning på drygt 350 miljoner.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Wiberg, delägare Gibon Eskilstuna
Tel: 070-2753170
E-mail:

Peter Sköldmo, delägare Gibon Eskilstuna
070-275 35 57
E-mail:

Fler nyheter