Publicerat: 3 december 2021

Förändringarna börjar ge resultat

Vi fortsätter vårt arbete mot en jämställd och diversifierad bransch tillsammans med Dagens industri och AllBright.

– Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats där alla känner sig inkluderade oavsett etnicitet, kön eller andra minoritetsfaktorer. Olikheter och diversifiering bör ses som styrkor, inte med rädsla. Det kan anses vara en självklarhet, men det är ett ämne som behöver diskuteras och prioriteras – inte tas för givet, säger Mia Åslander, vd Gibon.

– Våra medarbetare har uttryckt en väldigt positiv inställning till satsningen. Det är viktigt att följa upp och visa att vi agerar på de punkter där våra medarbetare inte varit helt nöjda. Medarbetarna är ju vår viktigaste framgångsfaktor och det är de som bäst känner av hur klimatet faktiskt är på våra kontor.

Läs hela intervjun här: https://www.di.se/brandstudio/di-equality/forandringarna-borjar-ge-resultat/

Se avsnitt 1 av av Equality Challange 365

Fler nyheter