Stockholm

Publicerat: 28 juni 2018

Vi har fått några minuter med Miroslav Lustinsky som är tjänsteansvarig för Stockholms universitets gemensamma utskriftstjänst som de har valt att kalla Printomat. Tjänsten erbjuds till samtliga medarbetare och studenter på universitetet.

Vill du beskriva din roll och verksamheten som du ansvarar för?
Jag har en roll som tjänsteansvarig för vår gemensamma utskriftstjänst på Stockholms universitet som vi har valt att kalla Printomat. Tjänsten erbjuds till samtliga medarbetare och studenter på universitetet.

Hur såg print-miljön ut tidigare och vad fanns det för utmaningar kopplat till den miljön?
Tidigare skötte varje institution sin egen utskriftsmiljö utan någon samordning från den centrala förvaltningen. Konsekvensen blev höga administrativa kostnader för institutionerna och en fastlåsning i egna avtal med olika löptider, kostnader och villkor.

Vad var den avgörande faktorn i att ni ville göra om befintlig lösning?
Vi ville minska administrativa kostnader och erbjuda en användarvänlig och stabil utskriftstjänst som uppfyllde universitetets krav på miljö och säkerhet. Därför genomfördes ett särskilt projekt som ledde till att vi kunde erbjuda ett follow-me-print-system till hela universitetet.

Vilka fördelar/vad har förbättrats med den nya leveransen från Gibon?
I och med nya avtalet med Gibon fick vi bättre avtalsvillkor med bra utrustning och totalt sett minskad utskriftskostnad för tjänsten.

Är institutionerna nöjda med lösningen?
Den nya leveransen har tagits emot väl och intresset för tjänsten har successivt ökat vilket har lett till att användningen är nu uppe i ca 80% av universitetets medarbetare samt studenter. Flera institutioner med kvarvarande egna avtal har aviserat ett intresse att även de kommer att gå över till Printomat.

Hur väl svarar Gibon upp mot era krav/önskemål?
Gibon har under implementationsfasen på eget initiativ bidragit med kreativa lösningar för de problem som ofta uppstår vid en migrering av större system och tjänster. Det medförde att vi kunde genomföra utbytet av utskriftsenheter med minsta möjliga störningar för olika delar av verksamheten. Vi upplever även att de växer i sin roll som systemleverantör i jämförelse med traditionella leverantörer av utskriftsenheter och är lyhörda för våra önskemål om utveckling och förbättringar av universitetets Printomattjänst.

Kundansvarig säljare:
Mattias Petersson
E-post: