Solna

Publicerat: 27 maj 2024

Slottsträdgården Ulriksdal omfamnar sina kunder och besökare med otrolig grönska i en inspirerande miljö. På en av Sveriges största handelsträdgårdar hittar du ett brett sortiment med allt från träd, buskar jord och gödningsprodukter till fantastiska blomsterarrangemang, krukor och växttillbehör samt modern och välbehaglig inredning. Senaste årens tillväxt har skapat utmaningar för deras IT, men nu blomstrar även den.

Om Slottsträdgården Ulriksdal
Slottsträdgården Ulriksdal är en handelsträdgård som ligger i Slottsparken Ulriksdal i Solna som sedan 1985 har funnits i befintlig regi. Det är en utav Sveriges största handelsträdgårdar inom framför allt odling, men också restaurang, café, konferens och butik. Till skillnad från många andra handelsträdgårdar fokuserar de på upplevelsen, det vill säga att ge sina kunder inspiration, njuta av miljön och framför allt få den personliga servicen. De arrenderar fyra hektar och är normalt sett är cirka 60 heltidsanställda, som under sommartid sväller vi till det dubbla. Per år omsätter de cirka 100 miljoner per år.  

Beskriv vilka IT-behov er verksamhet hade innan Gibon Solna
Under de senaste 15 åren har Slottsträdgården Ulriksdal vuxit otroligt mycket i samband med tillkommande butik, restaurang och en avdelning för trädgårdsdesign både för privatpersoner, bostadsrättföreningar, företag och offentlig sektor. Stora satsningar har gjorts utifrån önskemålet att kunna stärka verksamheten under hela året i stället för att vara säsongsbaserade.
Att växa är roligt, men det bidrar också till att många andra förutsättningar är på plats, däribland IT. Det är ju otacksamt med just IT. Det ska bara finnas, och funkar allt så märks det inte att det finns där. Vi sökte en helhetsleverantör som är en samarbetspartner, någon som kan ta hand om allt kopplat mot IT, så att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet, säger Patrik Rask som är IT-ansvarig på Slottsträdgården Ulriksdal.

När dagarna fylls med mycket arbete på sina håll växte också behovet av IT.  

-Vi upplevde ett önskemål om att vår IT ska bara finnas, och funkar den så märks den inte att den finns där. I och med utvecklingen av verksamheten och det tillkommande IT-behovet sökte vi efter en leverantör som lever upp till de krav vi framåt kände att vi hade, säger Patrik. 

Hur kom ni i kontakt med Gibon Solna och vad var det som gjorde att ni blev kund hos dem?
Kontakten med Gibon Solna uppstod i samband med upphandlingen av en ny hemsida, som lanserades den 23 maj i år. Därefter har samarbetet naturligt fortsatt.
-Vi letade efter en leverantör som var mer en samarbetspartner, vilket vi snabbt hittade i Gibon Solna. I stället för tekniska lösningar fokuserade de på vad vi behöver och vilka mål vi har. Hela det konceptet tilltalade oss väldigt mycket, någon som inte pratar i klassiska tekniska termer, säger Patrik Rask.

Vilka tjänster tillhandahåller Gibon Solna?
Gibon Solna leverar i dagsläget tjänsterna Gibon 365, Nätverk som tjänst, Webb, Webbhosting, Kommunikation som tjänst (ISP), samt en storformatskrivare. –Vi var som sagt väldigt noga med att poängtera att vi söker en partner som underlättar vår verksamhet, så att vi kan ägna oss åt vår handelsträdgård. När saker och ting inte fungerar, då behöver vi en tillgänglig och engagerad support, säger Patrik

Hur ser samarbetet mellan er och Gibon ut?
-Vi pratar med Gibon som om vi vore arbetskamrater. Jag känner mig trygg i att de vet vad vi har för utmaningar och de har koll på IT-sidan av vår verksamhet. Gibon Solna tar hand om alla IT-relaterade frågor och är tillgängliga på ett sätt utöver det man kan förvänta sig. Det ger mig sinnesro, jag känner att vi är i goda händer, säger Patrik

Avslutningsvis summer Patrik det hela.
-Tidigare ägnade vi våra interna IT-möten åt ganska många praktiska aspekter av IT. Mestadels problem som vi behövde ta tag i. Nu kan vi fokusera på utveckling i stället för att ”släcka bränder”. Kort sammanfattat har vi tack vare Gibon Solna bättre tillgänglighet, större trygghet och minskade kostnader för vår IT. 

Gibon Solna
– Det känns otroligt kul att kunna hjälpa Slottsträdgården Ulriksdal med hela deras digitala miljö och på så sätt även hjälpa dem att utveckla sin verksamhet. Det hela började med en hemsida och idag tar vi hand om hela deras IT-miljö, från skrivare till nätverk, hemsida, webbhosting och Microsoft365, bland annat, säger Martin Öhlen, VD på Gibon Solna.

-Det är som sagt väldigt roligt att få jobba med Patrik och hans kollegor på Ulriksdals Slottsträdgård. Vi har en avslappnad stämning, och det känns mer som att vi är kollegor, vilket möjliggör en öppen och rak dialog. Vi arbetar mot gemensamma mål med ett starkt driv och utvecklingsfokus, där kvalitet är mycket viktig, avslutar Martin.