Genom att byta in gamla enheter, spar vi både pengar och låter planeten andas ut.
I vårt samarbete med en av världens största teknikdistributörer, kan vi idag erbjuda ett effektivt sätt göra Trade In. Detta är en viktig del i vårt jobb att ta ett helhetsansvar för våra kunders upplevelse av tekniken. Apple har en uttalad strategi att bli ”gruv-oberoende”, vilket betyder att man strävar efter att helt bygga produkter på återvunnet material.

Det fungerar ju inte om våra kunder fyller sina byrålådor med gamla enheter. Hör av er till oss så hjälper vi er att värdera era gamla produkter.
Om ni väljer att börja handla cykliskt av oss så blir det ännu enklare få produkterna återlämnade. Dessutom har Apples produkter ett väldigt högt restvärde, vilket gagnar företag som ser en fördel med att använda marknadens kraftfullaste verktyg.

Detta gör det mer ekonomiskt för företaget, skapar nöjdare anställda och spar på miljön. De produkter som fortfarande har en efterfrågan på marknaden kan få en ny ägare, på så sätt skapar vi en ännu mer hållbar process.