Forrester har gjort en rapport för att analysera vilka ekonomiska fördelar som Apples plattform bidrar med, jämfört med andra plattformar. De har intervjuat kunder för att förstå vilka resonemang som har gjort att de väljer just dessa produkter. För att förstå HELA ägande bilden har de gjort en helhetsbild av kostnaden av tekniken. Hur den fungerar, supporteras, driver engagemang och nöjdhet hos personal sam restvärden vid återlämnande av produkterna.

Dessa är de tre viktigaste punkterna som företag vill få ut av att använda sig av Apples produkter:

  • Lägre IT-supportkostnader. En IT-chef inom tillverkningsindustrin sa till Forrester: ”Från uppriktiga samtal med IT-chefer får de bara inte en betydande mängd samtal från mängden nya Mac-användare de har. Och historiskt sett har Mac-användare praktiskt taget aldrig lagt in en biljett. ”
  • Förbättrad personalproduktivitet och engagemang. En chef i teknikbranschen uppgav:” Människor älskar att kunna ha sitt val. Vi är listade som en av de bästa platserna att arbeta och ofta kallas vårt program för bärbar dator. Att distribuera Mac har möjliggjort mycket högre kundnöjdhet med anställda. ”
  • Förbättrad säkerhet och minskad risk för dataintrång. En IT-chef inom tillverkningsindustrin sa: ”T2-chipet är en fantastisk tillgång att ha på enheterna; krypteringen är inbyggd. Det finns så mycket jag kan säga om säkerheten hos en modern Mac idag, att du bara inte kommer att ha de problem du vanligtvis stöter på med datorer. ”
    Detta är kanske ännu viktigare nu när allt fler jobbar hemifrån och inte har en tekniker nära tillhands.
Forrest Repost