All energi skall vara ren

Förnybar el
Det går åt mycket energi att skapa fysiska ting. Av Apples produkter är hälften av koldioxidavtryck förknippat med tillverkningen av produkterna. I deras rapport: Apple Environmental Report 2020, beskrivs deras imponerade arbete att minska de åtskilliga gigawatt i produktionsländerna. De är också drivande i en fond, China Clean Energy Fund, för att utveckla projekt med syfte att ren energi.

Smartare kemi
Apple utför noggranna kontroller för att säkerställa att deras produkter är säkra för alla som monterar, använder eller återvinner dem.

 

Smältning av aluminium
Aluminium är ett nyckelmaterial i många av Apples produkter, och i mer än 130 år har det producerats genom en kolintensiv smältprocess. För att effektivisera denna process så driver Apple ett joint venture där patenterad teknik direkt kan eliminera växthusgasutsläpp från den traditionella smältprocessen. Detta är ett revolutionerande framsteg inom tillverkningen av en av världens mest använda metaller.

”Klimatförändringarna är verkliga och vi har alla ett ansvar för att bekämpa dem. Vi kommer aldrig att vackla, för vi vet att kommande generationer är beroende av oss.” Tim Cook, Vd för Apple –

Läs mer om Apples olika initiativ I deras rapport, här.