Använd två Apple-ID på en enhet. Anställda som tar med sina egna enheter till jobbet kan också ta med sig sitt befintliga Apple-ID tillsammans med ett hanterat Apple-ID för företagsdata. All data hålls separat och privat.

Hantera bara det som är nödvändigt. IT kan hantera en delmängd av konfigurationer och policyer samtidigt som vissa hanteringsuppgifter begränsas, såsom att fjärradera hela enheten eller samla in personlig information.

Wifi och nätverk. Apple-enheter har inbyggda funktioner för säker trådlös nätverksanslutning. Både iOS, iPadOS och macOS har dessa inbyggda funktioner och kan ansluta säkert till trådlösa nätverk av branschstandarder såsom WPA3 Enterprise och 802.1X. När Apple-enheter används i Cisco-nätverk prioriteras de viktigaste apparna i en snabbfil, så att medarbetarna alltid har oavbruten nätverksåtkomst i de apparna. Och tack vare förbättrad roaming förblir iPhone och iPad uppkopplade även när de förflyttar sig mellan olika anslutningspunkter.

VPN. Konfigurera Apple-enheter för säker åtkomst till företagets nätverk med hjälp av inbyggt stöd för VPN. iOS, iPadOS och macOS har inbyggt stöd för nätverksstandarder såsom IKEv2, Cisco IPsec och L2TP over IPsec. Apples enheter fungerar också med VPN On Demand, Always-On VPN och VPN per app, vilket gör det möjligt att detaljstyra anslutningar för hanterade appar samt för vissa specifika domäner. Oavsett vilken metod ditt företag väljer är alla data skyddade under överföring.

E-post. iPhone, iPad och Mac fungerar med Microsoft Exchange, Office 365 och andra vanliga e-posttjänster, till exempel G Suite. Det ger direkt åtkomst till mejl, kalendrar, kontakter och uppgifter som överförs med pushteknik via en krypterad SSL-anslutning. Apparna Mail, Kalender, Kontakter och På­minnelser på iPhone och iPad har stöd för Exchange, så att medarbetarna enkelt kan utföra vanliga uppgifter som att tacka ja till mötes­inbjudningar och hitta kontakter i den globala adresslistan.

Filleverantörer. I appen Filer i iOS och iPadOS samt Finder i macOS har medarbetarna direkt tillgång till molntjänster från tredje part, såsom Box, Dropbox, OneDrive, Adobe Creative Cloud och Google Drive. På så sätt har de alltid tillgång till alla filer på alla sina enheter. Appen Filer och Finder har även inbyggt stöd för fildelning med SMB och WebDAV så att medarbetarna kan komma åt företagets filservrar på ett smidigt sätt från alla Apple-enheter.

Katalogtjänster. Apple-enheter kan hantera identiteter och andra användaruppgifter genom att hämta data från katalogservrar, såsom Active Directory, LDAP och Open Directory. Vissa MDM-leverantörer erbjuder inbyggda verktyg för att integrera MDM-lösningen med Active Directory- och LDAP-kataloger. Organisationer som har en lokal Active Directory kan använda Apples eget Kerberos-tillägg för lösenordshantering och hantering av Kerberos-biljetter för inloggning i interna appar och webbplatser.

Identitetsleverantörer. De senaste versionerna av iOS, iPadOS och macOS har stöd för ett nytt tilläggsramverk för enkel inloggning (Single Sign-On, SSO). Tack vare det kan användarna logga in i en företagsapp och sedan komma åt andra appar och webbplatser utan att behöva logga in igen. Den här funk­tionen gör det möjligt att använda avancerad flerfaktorsautentisering, som stöds av de medverkande identitetsleverantörerna, varje gång en användare loggar in på en företagsresurs. It-teamet kan nu också konfigurera autentisering från molnbaserade identitetsleverantörer i samband med att enheterna registreras och ställs in.

Tillbaka