Distansarbetet är här för att stanna.

Flera undersökningar* visar att många anställda kommer att vilja genomföra sitt arbete på distans i en slags hybridlösning, även efter att coronapandemin är över. Det innebär att många företag måste ställa om hur de leder och samverkar inom företaget då företagets anställda inte kommer att befinna sig fysiskt på kontoret i samma utsträckning som tidigare.

Att lära sig leda på distans och bygga kultur med anställda som inte sitter på samma fysiska plats i samma utsträckning som tidigare kommer att bli allt viktigare för att organisationer ska kunna nå sina tillväxt- och resultatmål.

Innebär ökat distansarbete att de anställda blir fria eller övergivna?
Ökat arbete på distans har många fördelar såsom att många anställda anser att de får mer gjort och ökad möjlighet till flexibla arbetstider. Men, många som nu arbetar mer på distans upplever också flera nackdelar, såsom att det är svårare att samarbeta inom företaget och att det är en utmaning att hålla sig fokuserad och motiverad.
Dessutom, alltför många anställda som arbetar på distans upplever tekniska problem och de uppger att de spenderar alltför mycket tid på att hantera dessa.

Lös problemen innan de uppstår
De flesta organisationer tar tag i problem först när de uppstår. Alltför sällan tar man sig tiden att fundera på vad man kan göra för att minska eller till och med eliminera själva grundorsakerna till problemen innan de uppstår. I och med att vi nu befinner oss i ett omvälvande skifte gällande hur, var och när man arbetar så är det rimligt att anta att detta kommer få lika omvälvande konsekvenser för hur man leder och samverkar inom företaget.

Vi på Gibon rekommenderar företagens ledningar att ta tag i utmaningarna nu, innan större problem uppstår i och med ökat distansarbete. Vi anser t.ex. att företagens anställda måste få bättre förutsättningar att styra sitt arbete själva och där resultatet av de anställdas arbete är det överordnade målet – inte när, var och hur arbetet de facto sker. Dessutom är det av största vikt att de anställda får de bästa tekniska förutsättningarna för att framgångsrikt kunna prestera när de arbetar på distans.

Att använda Apple som plattform är en del av lösningen, läs mer.

Apples mjukvara, hårdvara och tjänster fungerar smidigt tillsammans och ger en upplevelse av att allt bara funkar. Du kan påbörja ett projekt på Mac och slutföra det på iPad och utöka arbetsytan med flera skärmar. Eller rita på iPad med Apple Pencil och gör uppdateringar på din Mac i realtid från din iPhone. Och appar från Microsoft och Google är kompatibla, så företagets anställda har allt som behövs för att utföra alla typer av uppgifter.

 

Tillbaka