Se över er IT-miljö i samband med flytt

Just nu är det många företag som ser över sina kontorsytor för att hitta nya möjligheter när vi börjar återvända till kontoren. Framtiden kommer att innebära en kombination mellan distansarbete och samarbetsytor på kontoret och för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare måste man kunna svara upp mot de förväntningarna. Detta innebär nya behov och krav på kontorsytor, mötesmöjligheter och IT-miljö. Antingen innebär det en företagsflytt till mer effektivt planerade lokaler eller en anpassning av de befintliga kontorsytorna.

Att flytta företagets IT-miljö är inte bara tids- & resurskrävande utan också utmanande och affärskritiskt. Det krävs noggrann projektplanering för att säkerställa att verksamheten kan löpa på som vanligt med minsta möjliga påverkan under flytten. Samtidigt är det smart att se över det framtida mötesbehovet och att man har lokaler och teknik som svarar upp mot de nya behoven.

I samband med en företagsflytt är det till stor fördel att se över den befintliga IT-miljön. Hur ser den ut idag och hur kan man optimera IT-miljön för att skapa en mer kreativ och produktiv miljö tillsammans.

Säkra, moderna mötesrum för produktiva digitala möten

Förmodligen kommer det finnas färre fasta fysiska arbetsplatser på kontoret vilket gör att man inte kräver lika stora mötesrum som tidigare. Då kan mindre mötesrum eller ”tysta rum” vara ett bättre alternativ än det stora mötesrummet. När många medarbetare jobbar på distans bör tekniken stödja det så kallade hybrida mötet, som innefattar både deltagare från det fysiska mötesrummet samt den enskilda användaren som ansluter till mötet digitalt. Känslan ska vara densamma oavsett vart deltagaren befinner sig.

” Med Gibon som partner fick vi hjälp att se över vår IT och våra mötesrum i våra nya lokaler. För oss var det viktigt att hitta en partner som vet vart framtiden är påväg och se våra behov nu och framåt. Med hjälp av Gibon kunde vi minska ytan i kökets matsal och få till två mindre mötesrum som ger oss rätt förutsättningar för kreativa möten!”

Säkra IT-återtag

Ofta kan befintlig IT-utrustning behöva bytas ut i samband med flytt, då är det viktigt att det hanteras enligt gällande regler och återvinns på rätt sätt. Fortfarande fungerande enheter kan få nya användningsområden hos andra verksamheter, viktigt är då att innehållet raderas på ett säkert och tryggt sätt. Ersättning vid vidareförsäljning betalas ut till den tidigare ägaren.

Planerar ni att flytta till nya lokaler eller effektivisera era befintliga lokaler så hjälper vi er med en säker IT-flytt.

Tveka inte på att kontakta ditt lokala Gibonkontor så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er! 

Fyll i formulär vid intresseanmälan

    Förfrågan om IT-flytt