Vad är digitalisering?

Digitalisering handlar om att nyttja teknik för att modernisera, effektivisera och skapa ett flexibelt arbetssätt. Den digitala utvecklingen går i allt snabbare takt och är under ständig pågående utveckling. Det är en stor fördel att ligga i framkant gällande digitalisering inom sin bransch för att vara relevant och möta kundens behov för att vara konkurrenskraftig.


Vad är digital teknik & digitala lösningar?
System, verktyg & programvaror som finns digitalt, det kan till exempel vara molntjänster.

Största utmaningarna inom digitalisering för företag?
De största utmaningarna vi har inom digitaliseringen är att få människor och organisationen att anpassa sig efter den nya teknik som implementerats. Det handlar om att förankra det på rätt vis med hela organisationen där ledningsgrupp och medarbetare är med på resan för att lyckas.

Kom igång med digitalisering av er verksamhet

Identifiera nuläget

Hur digitala är ni inom organisationen och vart kan vi spara tid och vara mer produktiva?
Kartlägg hur ni arbetar idag och fundera på vad som fungerar bra & mindre bra:

 • Kommunikation – Digitala möten, intranät & chatt.
 • Samarbete – Samarbete när ni delar filer, jobbar i olika projekt tillsammans.
 • Ekonomihantering – Hur ser hantering av fakturahantering & attestflödet ut.
 • Rapporter & data – Hur bra koll har ni på era data och hur nyttjar ni informationen.
 • Åtkomst – Hur lätt kommer ni åt era dokument, appar & verksamhetssystem.
 • Säkerhet – Har ni den säkerhet som krävs för er verksamhet? Låt inte er data hamna på villovägar och skydda er mot cyberattacker.

Hur digitala är ni gentemot era kunder och hur kan ni möta era kunder digitalt för bästa upplevelse?

Kartlägg hur ni arbetar idag och fundera på vad som fungerar bra & mindre bra:

Digital närvaro – Hur hittar era kunder er digitalt för att veta mer om er. Här är det viktigt att se till att det passar in i hur era kunders närvaro i den digitala världen. Exempelvis:

 • Hur hittar era kunder er genom sökmotorer
 • Sociala medier
 • Hemsida
 • Chatt & support

Köp av produkt/tjänst – Hur köper era kunder er tjänst/produkt idag? Hur är den digitala upplevelsen.
Exempelvis:

 • E-handel
 • Social shopping
 • Digital Signage
 • E-signering

Sätt upp mål för er digitalisering
Utgå från vad ni har för mål och vad ni har för vision, mission & värderingar när ni funderar på hur digitala lösningar kan stötta er verksamhet för att vara konkurrenskraftiga.

Organisationens mognad
Här är det viktigt att få med hela ledningsgruppen och alla medarbetare i denna förändring för att digitaliseringsresan ska lyckas. Hur ser företagskulturen ut? Främjar den digitalisering för att ständigt utvecklas? Är det okej att testa & pröva nytt arbetssätt?

Kompetens
Har ni den kompetens som behövs för att göra denna digitala resa? Eller behöver vi ta hjälp externt som kan vägleda oss i nästa steg?

Digitalisering kräver hög IT-säkerhet
När organisationen blir mer digitaliserad är det viktigt att vi har koll på vår data som tillhör företaget så att det inte hamnar på villovägar. Minskar risker för attacker som kan hota företagets verksamhet.

Behöver ni vägledning i er digitala resa?
Kontakta oss på Gibon.