Supporttekniker med Teamleaderansvar

Teamleader Servicedesk leder arbetet i Servicedesk och säkerställer att Servicedesk arbetar i enlighet med uppsatta processer och rutiner.

Arbetsuppgifter

Ansvarar för att leda och kvalitetssäkra arbetet i Servicedesk. Säkerställer och utvecklar processerna för Incident management, Event management och Request fulfilment. Representerar Servicedesk och agerar teknisk specialist gällande presale samt interna och externa projekt

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Leda och följa upp arbetet i Servicedesk och i dialog med Supportchef eskalera behov av utbildning och utveckling
 • Schemalägga personalen i Servicedesk
 • Ge användarsupport via telefon och e-post i 1st och/eller 2nd line samt on site
 • Analysera inkomna ärenden samt utvärdera komplexitet, påverkan och prioritet
 • Ge nödvändigt stöd i enlighet med prioritet, påverkan och SLA
 • Lösa incidenter eller eskalera enligt lämpligt förfarande till 2nd eller 3rd line, alternativt till Problem management eller Change management
 • Säkerställa uppföljning av inkomna ärenden och dokumentera i ärendehanterings-systemet på lämpligt sätt
 • Ta beslut gällande öppna ärenden, ge feedback på orsaken och lösningen till problemet för användaren. Hantera och rapportera löst problem
 • Representera Servicedesk gällande presale samt i interna och externa projekt

 

Aktivt delta i supportteamets arbete för att möta uppsatta mål genom att:

 • I nära samarbete med kollegor säkerställa att tjänsteleveransen till kund är enligt SLA
 • Vid behov ge stöd till kollegor
 • Arbeta i enlighet med Gibons kvalitetsstandarder, processer och rutiner
 • Återkoppla framsteg, utestående frågor och problem till Supportchef
 • Ge förbättringsförslag gällande tillhandahållen service och arbetsprocesser
 • Delta i utbildningar och förbättringsaktiviteter

Rapporteringsvägar, relationer och kommunikation

 • Rapporterar till Supportchef
 • Kommunicera och rapportera till närmsta chef regelbundet och i enlighet med de rutiner som kommuniceras och överenskoms
 • Upprätthåller en god relation till interna och externa kontaktytor
 • Samarbeta med de olika avdelningarna på Gibon Stockholm
 • Samarbeta och utbyta erfarenhet med övriga kontor inom Gibongruppen

Eget bidrag

 • Jag använder min kunskap och kompetens för att medverka till att verksamheten kontinuerligt utvecklas
 • Jag håller mig uppdaterad och vidareutvecklar mig inom mitt yrkesområde
 • Jag arbetar mot gemensamma mål och fattade beslut

Ansvar

 • Leda arbetet och säkerställa kvaliteten i Servicedesk
 • Genom schemaläggning tillse att Servicedesk är adekvat bemannad
 • Rådgivning och stöttning gällande presale och i interna och externa projekt
 • Omvärldsbevakning gällande teknisk utveckling och trender gällande IT-produkter och IT-tjänster
 • Upprätthålla goda relationer till avdelningarna inom Gibon Stockholm
 • Upprätthålla goda relationer till leverantörer och samarbetsparter
 • Säkerställa och utveckla processerna och rutinerna för Incident management, Event management och Request fulfilment
 • Säkerställa funktionalitet för samt utveckling av Gibon Stockholms interna IT-miljö
 • Systemägare för ärendehanteringssystemet i Servicedesk

Befogenheter

 • Leda och fördela arbetet i Servicedesk
 • Schemalägga personalen i Servicedesk
 • Delegera ärenden till intern och extern 2nd och 3rd line
 • Eskalera ärenden till Problem och Change Management
 • Initiera förändring av processerna och rutinerna för Incident management, Event management och Request fulfilment
 • Eskalera utvecklingsbehov av Gibon Stockholms interna IT-miljö till ledningsgruppen
 • Ekonomiska befogenheter att besluta om kund-/serviceärenden upp till 5000 SEK

 

Kunskapsområde

Rollspecifika kunskaper och erfarenheter

 • Gymnasieexamen, eller motsvarande, med teknisk inriktning
 • Erfarenhet av teknisk kundtjänst/service
 • Minst tre (3) års erfarenhet av arbete i servicedesk
 • Dokumenterad förmåga att självständigt arbeta och ta ansvar enligt uppsatta rutiner
 • Dokumenterad förmåga att coacha och utveckla kollegor
 • Mycket god kompetens gällande Windows OS på klient- och servernivå, Mac OSX, Apple iOS, Android, MS Office, Office 365, G Suite och liknande molnsystem, Active Directory, nätverk samt remoteverktyg
 • Mycket god kompetens gällande hårdvara såsom datorkomponenter, nätverkskomponenter och kringutrustning
 • Flytande svenska och engelska i tal och skrift
 • God affärsförståelse

 

Egenskaper och agerande

 • Serviceinriktad och lösningsorienterad
 • Utpräglad administrativ förmåga, har god ordning, dokumenterar och följer upp aktiviteter och resultat
 • Samverkar med kollegor och andra funktioner inom verksamheten på ett sådant sätt att alla så långt det är möjligt bidrar till intern och extern effektivitet
 • Nyttjar system och verktyg, enligt verksamhetens vid varje tidpunkt gällande riktlinjer
 • Följer tidpunkter för rapportering etc.
 • Agerar inspirerande och motiverande inför omgivningen
 • Agerar drivande, är självgående och är inte rädd för att ställa krav på andra funktioner, men samtidigt bibehålla goda relationer
 • Tar ansvar för att stötta och utbilda nya kollegor

Utvärdering

 • Uppsatta mål
 • Aktiviteter och utfall följs löpande upp med närmsta chef

 

Har du frågor ang. tjänsten?
Kontakta Maria Sander, Supportschef
0709-405416, maria.sander@gibon.se

Sök nu!
Låter det spännande? Ansök genom att svara på våra tre snabba frågor samt bifoga ditt CV:

SKICKA ANSÖKAN!

3 snabba frågor (ej obligatoriskt)