En session i Gibons Upplevelserum

Vårt Upplevelserum är ett interaktivt, verklighetsförankrat och roligt sätt att utforska möjligheterna utifrån era egna önskemål och behov.

En Upplevelse tar ca 4,5 timmar och rekommenderat deltagarantal är 6–10 personer. Ni interagerar med varandra via förberedda fiktiva användarprofiler, alla deltar och vi rekommenderar er att ta tillfället i akt att testa tillsammans i en riskfri miljö.

Målet är att ni ska få känna på lösningen, arbetsflödet och produkterna i konkreta situationer, allt för att ge er ett så bra underlag som möjligt inför möjliga framtida investeringar i Office 365, Microsoft 365 eller annan lösning.

Varje Upplevelse leds av en expert som guidar och stöttar er som deltagare. Bland annat via scenarier som ofta uppstår under en vanlig arbetsdag. Lunch och fika ingår.

Med en session i Gibons Upplevelserum vill vi ge er:

  • En heltäckande kunskap om möjligheterna med Office 365, Microsoft 365 och skillnaderna mellan dem
  • Praktiska tips för ett effektivare arbetsflöde
  • Insikt om hur ny IT och teknik möjliggör en modernare arbetsplats
  • En chans att utforska och laborera som ni vill i en riskfri demo-miljö
  • Inbyggd robust informationssäkerhet

Kontakta oss för mer information om hur vi kan sätta upp Upplevelserummet för just ditt företag, antingen genom att fylla i formuläret eller kontakta ditt närmsta Gibonkontor.

Intresserad av Upplevelserummet?

En intresseanmälan till Gibons Upplevelserum innebär att ni (optimalt 6–10 personer) deltar i en workshop ledd av en expert från Gibon. När du fyller i formuläret så är detta inte en bindande anmälan utan en intresseanmälan där vi kontaktar dig, ställer ett antal frågor och skickar en offert att ta ställning till.